Quan ly account MU Hoan My www.GamethuVN.net MU Ha Noi
Lấy mã ưu tiên

1. Trang này chỉ dành cho những account đã đăng ký số điện thoại di động
2. Bạn không nhớ các thông tin như mật khẩu, câu trả lời bí mật hoặc mật khẩu thùng đồ ..v.. bạn chỉ cần cung cấp tên acc ,  hệ thống tự động gửi cho bạn những thông tin trên
3. Chỉ áp dụng cho số điện thoại đăng ký là số di động. Nếu bạn cố gắng gõ số điện thoại bàn, có thể hệ thống vẫn chấp nhận và trừ bạc nhưng tin nhắn sẽ bị treo bạn sẽ không nhận được tin nhắn trả lời.

 Hệ thống sẽ gửi  mật khẩu và mã ưu tiên. Bạn dùng mã ưu tiên để thay đổi các thông tin cá nhân. Chi phí cho 1 lần nhắn tin là :
+ Với mạng trong nước : 3 bạc.
+ Với số di động ở nước ngoài là 30 bạc
Chú ý với các bạn đăng ký số di động ở nước ngoài : ví dụ số của bạn là 0041086889898 bạn phải điền là +41086889898

1. HOT : để giảm chi phí, mỗi lần lấy mã ưu tiên qua hệ thống này, chương trình sẽ gửi cho bạn 10 mã ưu tiên.
2. Bạn có thể sử dụng bất kỳ mã ưu tiên nào trong nhóm 10 mã đó. Mỗi mã ưu tiên chỉ sử dụng 1 lần. Hạn sử dụng 10 ngày.
3. Mã ưu tiên gửi về sẽ có dạng : Acc YeuMUHN ,ma cap 1: abcdefg ,ma uu tien: 1f45g / 24fgs / 135fa / ghhht3 / gh32f / 5yq4r / trfgt / 5gagh / t45ta / 6hstb

account

số điện thoại đăng ký

Mã xác nhận
số đăng ký của bạn là số điện thoại ở nước ngoài
số di động trong nước

Nếu đăng ký số di động trong nước, bạn cũng có thể soạn tin nhắn chủ động :(Phí 500 đ/1sms, Lấy được 10 mã ưu tiên)

soạn VAS HM TênAccCủaBạn rồi gửi 8085

www.GamethuVN.net Quan ly account MU Hoan My